PREP EĞİTİMİ ile ilgili sıkça sorulan sorular

TAM OLARAK NE İŞE YARAR?

Okumayı öğrenmede güçlük yaşayan bireylerin, altta yatan nedenlerini geliştirmek hedeflenmektedir. PASS teorisine göre bilişsel işlevlerimizi ve okumamızı sağlayan mekanizmalar mevcuttur. Bu mekanizmalarda, diğer bir adıyla işlemlerde sorun yaşandığında okumada da sorun yaşanabilmektedir. Bu nedenle PREP, okumayı düzeltmeyi değil, okumada soruna yol açan, altta yatan mekanik/işlemsel sorunu keşfederek onu iyileştirmeyi hedeflemektedir. İşlemsel düzeyde yapılan iyileştirmenin, okumada da doğrudan iyileştirme sağladığı savunulmaktadır.

AYNI ANDA EN FAZLA KAÇ KİŞİ İLE ÇALIŞILABİLİR?

PREP ile bireysel veya en fazla 4 kişilik gruplar şeklinde çalışılabilir. Bireysel kullanımlarda daha büyük fayda sağlanıldığı belirtilmekle bireysel çalışmalardan farklı olarak grup çalışmalarında akran paylaşımı bulunmaktadır ve öğrencilerin akran paylaşımından da oldukça yararlandığı bilinmektedir.

TÜRKÇE-PREP UYGULAYICISI OLMAK NE GİBİ FAYDALAR SAĞLAR?

PREP oldukça yapılandırılmış bir programdır. Öğrencinin güçlük yaşadığı alan keşfedildikten sonra o alana yönelik ne tür etkinliklerin yapılacağı program içinde sunulmaktadır. Bu nedenle, okuma güçlüğü alanında çalışan eğitimci çalışma planını rahatlıkla yapabilmekte, izleyeceği yolu öngörebilmektedir. Etkinliklerden elde edilen somut veriler sayesinde, kaydedilen ilerleme hem uygulayıcı, hem öğrenci hem de aile tarafından gözlenebilmektedir. Böylece eğitimci, planlı, programlı ve somut çıktıların elde edildiği bir eğitim uygulamış olur. Bunlara ek olarak, uluslararası düzeyde geçerlik ve güvenirliği sağlanmış bir program uygulayarak verdiği eğitimi bilimsel düzeye taşır.

NEDEN İSMİ PREP?

Orjinal ismi PASS Reading Enhancement Program (PASS Okumayı Güçlendirme Programı) olan program, orjinal adının başharflerini almıştır.

İÇERİĞİ NASILDIR?

Eşzamanlı ve Ardıl İşlemlere dayalı 8 adet etkinlikten oluşmaktadır. Her etkinliğin Global ve Köprü çalışmalaı bulunmaktadır.Kısaca, 16 altbaşlıktan oluştuğu belirtilebilir. Öğrenciler bu başlıklarda değerlendirilmekte, özellikle zayıf oldukları alanlarda geliştirilmektedirler. Bu anlamda, eğitim içeriğinde bireysel farklılıklar önem taşımaktadır. PREP her öğrencinin ihtiyacına cevap verebilecek şekilde tasarlanabilmektedir. Global ve Köprü çalışmaları da kendi içinde üç ayrı zorluk derecesine ayrılmıştır. Bu yapı sayesinde öğrenci, hem o alanda strateji üreterek ilerlemeyi öğrenmekte hem de her etkinlikte kendisine ait zorluk derecesinden başlayarak ilerleyebilmektedir.

EN ÇOK KİMLER FAYDALANMAKTADIR?

2. sınıf ve sonrasındaki ilkokul öğrencileri için geliştirilmiş bir programdır.Yapılan boylamsal araştırmalar sonrasında PREP' in uygulama aralığının yaş ve sınıf düzeyi ne olursa olsun okuma problemi yaşayan her çocuğa uygulanabilirliği kanıtlanmıştır. (Bkz. Referanslar Bölümü Bilimsel Makale) Hem disletik bireyler için hem de okumayı öğrenmede güçlük çeken tüm bireyler için uygundur.Okuma güçlüklerinin farklı nedenleri olabilmektedir. Kimi zaman bireyin zihinsel gelişimi yaşıyla paralel ilerlememektedir. Kimi zaman ise yaş grubundan beklenen her beceriyi sağlamasına rağmen okumada güçlük yaşadığı görülmektedir. Bu ikinci grup disletik bireyleri oluşturmaktadır. PREP, her iki grupta da okumayı iyileştirme programı olarak kullanılabilmektedir.

NASIL TÜRKÇE-PREP UYGULAYICISI OLURUM?

Pass Programları uygulayıcısı olacak kişilerin Üniversitelerin Özel Eğitim, Sınıf Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Ergoterapi,Okul Öncesi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi, Psikoloji, Dil ve Konuşma Terapistliği, Eğitim Programları ve Öğretimi veya bu bölümlere ait ilk lisans eğitiminde 4. sınıfa geçmiş olması, Özel Eğitim, Dil ve Konuşma Terapistliği alanında yüksek lisans, doktora diplomasına sahip olması, Eğitim Fakültesi Mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığı onaylı uzman öğretici sertifikasına sahip olması ya da Tıp Fakültesi' nin Psikiyatri bölümü mezunu ve/veya Tıp Fakültesi mezunu olup Aile Danışmanı ünvanına sahip olanlar eğitimlere katılabilir. Kayıt olmak için buraya tıklayınız. Bunun dışında www.turkceprep.com adresi üzerinden eğitim ve materyal alımı için başvuru yapılması yeterlidir.

HANGİ ÜLKELERDE KULLANILMAKTADIR?

Pass Programları , Kanada, Hindistan, Japonya, İspanya,Almanya, Finlandiya,Amerika,İngiltere,Fransa,SuudiArabistan,İsrail ve daha pek çok ülkede kullanılmaktadır.

PREP’İ KİMLER UYGULAYABİLİR?

Pass Programları uygulayıcısı olacak kişilerin Üniversitelerin Özel Eğitim, Sınıf Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Ergoterapi, Okul Öncesi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi, Psikoloji, Dil ve Konuşma Terapistliği, Eğitim Programları ve Öğretimi veya bu bölümlere ait ilk lisans eğitiminde 4. sınıfa geçmiş olması, Özel Eğitim, Dil ve Konuşma Terapistliği alanında yüksek lisans, doktora diplomasına sahip olması, Eğitim Fakültesi Mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığı onaylı uzman öğretici sertifikasına sahip olması ya da Tıp Fakültesi' nin Psikiyatri bölümü mezunu ve/veya Tıp Fakültesi mezunu olup Aile Danışmanı ünvanına sahip olanlar eğitimlere katılabilir. Kayıt olmak için buraya tıklayınız. Bunun dışında www.turkceprep.com adresi üzerinden eğitim ve materyal alımı için başvuru yapılması yeterlidir.